Správy z priemyslu

Zavedenie ventilovej základne DIN

2021-12-01
(DIN ventilová základňa)Elastický tesniaci materiál a malý tlak ovládača sa používajú na získanie tesnenia tesnenia, stlačenie tesniaceho napätia sedla ventilu, elastická deformácia materiálu a vtlačenie do drsného povrchu združených kovových častí, aby sa zablokovali všetky únikové cesty. Priepustnosť materiálu je základom pre malý únik do kvapaliny.

(DIN ventilová základňa)Ak je materiál príliš mäkký alebo dôjde k deformácii za studena (tečeniu) pri zaťažení, môžu sa na jeho vytvrdenie pridať plnivá, ako napríklad sklenené vlákno. Ak sa používa na výrobu tenkých plechov, stále môže spĺňať požiadavky používania a eliminovať deformáciu za studena alebo trvalú deformáciu.

Pečať zzákladňu ventilu DINmusia byť starostlivo pripevnené, aby sa zabránilo prasknutiu a úniku vzduchu v dôsledku rozdielu tlaku. Mäkké spojenie sedla ventilu s kovovými časťami je metóda, ktorá však nemôže úplne vyriešiť problém, pretože spojenie sa zlomí a zlyhá, keď je vystavené tepelnému šoku. Dostatočne veľký pokles tlaku zničí spojovací materiál.